Произведението участниците Дейности Съкровище Връзка Библиография

Изследване на съвременното среброобработване
 
Гърция
България
Испания
 
Изследване на mодерен среброобработване
 
Гърция
България
Испания
 
Изложби
Семинари
Международна конференция
Международна конференция

В понеделник, 19 септември 2005, в Янина бе проведена международна конференция на тема "Европейското наследство и съвременното среброобработване". Конференцията бе организирана в рамките на европейската програма Silver art .

Проявата бе центрирана около проблема за европейското наследство и съвременното творчество в среброобработването на Гърция, България и Испания. На конференцията говориха видни историци на изкуството, както и съвременни бижутери, специализирани в среброобработването. Присъстваха местни бижутери, учени и археолози.

Фули Папагеоргиу, директор на Центъра за научни изследвания "Призма", направи кратко представяне на програмата SILV - AD , обяснявайки че програмата проучва и представя систематизирано общото европейско наследство, както и съвременни произведения на изкуството на среброобработването. По време на представянето директорката на Центъра за научни изследвания "Призма" обясни, че целта на програмата е насърчаването на бижутерите от Европа и повишаването на знанията им, на способността им да черпят вдъхновение от общата европейска традиция и да експериментират със съвременно интерпретиране на традиционния дизайн. В своето слово Мануел Мандианес Кастро , изследовател от Националния съвет за изследвания в Испания - "Виридиана", разказа историята и развитието на среброобработването в Испания. Професор Кирил Топалов , председател на Академията за балканска цивилизация в България, говори за развитието на среброобработването в България от Средновековието до днес. От гръцка страна директорката на Осма дирекция на византийските старини, археологът Франгиска Кефалониту представи пред присъстващите историята и развитието на епирското среброобработване. Атина Зогаки , археолог от Осма дирекция на византийските старини, говори за материалите и техническите похвати на епирското среброобработване, а Йоанна Кости , също археолог в Осма дирекция на византийските старини, представи творбите и мотивите на епирското среброобработване. Накрая археологът Луиза Карапидаки се спря върху съвременните възгледи на гръцкото среброобработване.

По време на конференцията бяха проведени семинари на тема "Традицията в среброобработването като извор на вдъхновение за съвременните творци. На тези семинари участниците в конференцията взеха участие в работата на работилници за създаване на съвременни произведения, вдъхновени от традицията

Доклади на конференцията


Фули Папагеоргиу
Франгиска Кефалониту
Йоанна Кости
Атина Зогаки
Луиза Карапидаки
Кирил Топалов
Маноло Мандианес

<< Предишна страница  
Връх на страницата