Произведението участниците Дейности Съкровище Връзка Библиография

Изследване на съвременното среброобработване
 
Гърция
България
Испания
 
Изследване на mодерен среброобработване
 
Гърция
България
Испания
 
Изложби
Семинари
Международна конференция
Изследване на съвременното среброобработване

Представено е историческо изследване на развитието на среброобработването в участващите страни от Средновековието до началото на ХХ век с цел установяване на:

Социално - икономическите рамки на развитието на среброобработването в участващите страни, включително на украшения и църковна утвар.
Техниките, които са били употребявани за създаване на сребърни произведения.
Мотивите, които се откриват в тези произведения.

  Следваща страница >>
Връх на страницата