Произведението участниците Дейности Съкровище Връзка Библиография

Изследване на съвременното среброобработване
 
Гърция
България
Испания
 
Изследване на mодерен среброобработване
 
Гърция
България
Испания
 
Изложби
Семинари
Международна конференция
Семинари

По време на програмата бяха проведени семинари за бижутери в Янина, Варна и Мадрид. Учебният материал ще бъде издаден в печатен и електронен вид (страница и СD - Rom ). Семинарите имат за цел да пробудят фантазията и творческата енергия на бижутерите, да обогатят опита им, провокирайки нови виждания за обработката на сребро, както и да въведат нови технологии и прилагане на дизайнерски планове. Учебната програма е преведена на четири езика: английски, гръцки, български и испански.

Гърция

В понеделник, 19 септември, като продължение на конференцията в Янина бяха проведени семинари на тема "Традицията в среброобработването като извор за вдъхновение на съвременните творци. Преподавателите, които проведоха семинарите, бяха Деспина Пандазопулу и Мария Спану. По време на семинарите участниците в конференцията взеха участие в работилниците за проектиране на съвременни произведения, вдъхновени от традицията в трите участващи страни. Няколко дни по-късно Савас Димос, проектант и специалист в областта на среброобработването, проведе два целодневни семинара за бижутерите от Янина и за всички, които се занимават със сребро.

Семинарите в Янина бяха проведени в четири аспекта, като главни инструменти за сътрудничество на участващите: извори на вдъхновение, средства за израз, гръцката традиция и съвременно творчество. Участниците в семинарите научиха, че извори на вдъхновение могат да бъдат природата, околната среда, писаното слово, традицията, изящните изкуства, културата, технологиите, или всичко онова, което възбужда твореца емоционално. Средства за израз са материалите, техниката, начините за финосване. Бе отбелязано и че гръцкото наследство се състои от паметници, текстове, скулптури, керамика, мозайки и традиционни украшения, а съвременното творчество обхваща конкретни резулнати и влияния от традицията в Гърция и други страни.

По време на практическите упражнения бяха представени процеси, необходими за създаване на планове за сребърни предмети: изследване и оптичен анализ на материала, макет и накрая осъществяване от творците. В резултат стана ясно, че по време на създаването на дизайнерския план е необходимо да е налице способност за съчетаване на съзнателното с несъзнателното (напр. едно драсване, едно огъване).

България

На 15 и 20 юли във Варна бяха проведени семинари по среброобработване, които представиха развитието на това изкуство в България от Средновековието до днес. На тези семинари станаха разисквания както за бъдещите предизвикателства, така и за изворите на вдъхновение за по-нататъшно развитие на среброобработването в България. Преподавателите, които проведоха семинарите, бяха Кирил Топалов, професор в Софийския университет и председател на Академията за балканска цивилизация, д-р Веска Николаева и група специалисти, които взеха участие и в изследванията, предвидени в програмата - Стоянка Стоичкова, Николай Василев, В. Спиридонова и С. Димитров.

Семинарите бяха предназначени за бижутери, търговци на бижута, студенти, интелектуалци и майстори на среброто, които се запознаха с богатата традиция в среброобработването, с общите европейски корени на това изкуство и със значението на среброобработването в наши дни. Бе обсъдено и бъдещото развитие на това изкуство, а разнообразните модели, които бяха показани на семинара, пробудиха фантазията на творците. В семинарите взеха участие 20 души, интересуващи се от среброобработване.

Испания

Семинарите в Испания бяха организирани от Консултория Виридиана С.Л. на 26 и 27 септември 2005 в дружеството АРАГОНЕКС в Мадрид. Тези семинари си поставиха за цел да представят резултатите от европейската програма Silver Ad и да даде на бижутерите, на техниците и на гражданите, които участваха в семинара, многоценна информация във връзка със среброобработването. Семинарите целяха също така да възбудят фантазията и вдъхновението на творците и техниците.

Преподаватели в семинарите бяха антропологът и социолог Мануел Мандианес Кастро, Давид Мунос Рубио, социолог, професор в Университета в отдела за украшения към факултета по приложни изкуства, Мария Палеро Гарсия, професорка по проектиране на украшения, и Рикардо Фернандес-Еспина Калвет, председател на Сдружението на бижутерите от Толедо и професор във факултета по обработка на сребро в Толедо.

Семинарите помогнаха на творците и на техниците да установят различни стилове, методи на производство, техники, както и да опознаят творци от различни периоди чрез изкуството на техните произведения. Семинарите бяха предназначени за професионалисти в среброобработването, художници-бижутери и дизайнери, които имат желание да разширят знанията и фантазията си.

Учебният материал

Гърция
България
Испания

<< Предишна страница Следваща страница >>
Връх на страницата