Произведението участниците Дейности Съкровище Връзка Библиография

Профил на участниците
Отговорности на партньорите
Карта
Профил на участниците

оординатор-партньор

Дружество "Призма" - Изследователски център
е независимо дружество на експерти и съветници с дълъг опит в работата по международни програми в областта на културата, духовното и материалното наследство, литературата, етнографията и изкуствознанието. Успоредно с това дружеството е компетентно по въпросите на периферното развитие, социалното приобщаване, както и по реализирането на европейски програми.

Страница: http://www.prismanet.gr
Контакт: Фули Папагеоргиу, e-mail: foulipapageorgiou@prismanet.gr

Партньор

Осма дирекция на византийските старини
е автономна дирекция на Министерството на културата на Гърция, базирана в Янина, Епир. Отговорна е за разкопките, за надзора и консервацията на византийските старини в Епирската област, както и в Областта на Йонийските острови и Западна Гърция. Дирекцията управлява и Византийския музей в Янина с голяма експозиция на сребърни изделия предимно от следвизантийския период.

Връзка: Франгиска Кефалониту, e-mail: protocol@8eba.culture.gr


Академията за балканска цивилизация е организация с нестопанска цел, чиято дейност се състои в:

Поощряване на балканското културно сътрудничество.

Осъществяване на национални и европейски програми, подпомагащи образованието и културата.

Развиване на контактите между нациоални и международни организации в областта на образованието, науката, изкуствата, литературата и културата.


Връзка: Кирил Топалов, e-mail: ktopalov@abv.bg

Консултария Виридиана СЛ представлява част от Дружество Виридиана с голям опит в управлението на дейности, организиране на програми, на предприемачески и занаятчийски дружества, на сътрудничество с цел изследване и новаторско развитие на културни, обществени и технологически програми. Консултария Виридиана СЛ поддържа тесни връзки с правителството, с което има продължително сътрудничество по различни програми. Екипът на дружеството се състои от постоянни и външне научни сътрудници.

Връзка: Антонио Морланес, e-mail: amorlanes@grupoviridiana.com

 

Връх на страницата