Произведението участниците Дейности Съкровище Връзка Библиография

Произведението: SILV - AD
Цели
Дейности и продукти
Резултати
Цели

Програмата предвижда:

Сравнително изследване на общото европейско наследство в обработката на сребро, с оглед главно на три страни: Гърция, България, Испания.

Събиране и издаване на едно "Съкровище" (база) от експонати и планове (проекти, форми, фигури) от богатата традиция на среброобработването в трите страни, които участват в програмата, през периода от византийската епоха до днес. Тази база е предназначена колкото за широката публика, толкова и за историците, дизайнерите, бижутерите и техниците, които се занимават със сребро.
Поощряване на новаторството в съвременното дизайнерство на сребърни произведения чрез повишаване на компетенцията на бижутерите в намирането на варианти на традиционните форми.
Плодотворна размяна на мнения и опит между различните европейски райони и традиции, както и между организации от обществения и частния сектор.
Популяризиране на резултатите от изследването, както и на образователните инициативи на програмата чрез страницата www . silverart . org , организиране на международна проява, на изложби, семинари и издания.
Връх на страницата