Произведението участниците Дейности Съкровище Връзка Библиография

Произведението: SILV - AD
Цели
Дейности и продукти
Резултати
Произведението: SILV - AD

Обработката на сребро е част от европейското наследство, което се развива още от древността и разцъфтява през средновековието, както и през следващите епохи, та до днес. В много случаи техниката на среброобработването се е превърнала в изкуство и е създала впечатляващи примери на църковни и орнаментални произведения, на съдове, украшения, монети и оръжия. Техники и форми странстват из цяла Европа, смесвайки се с местни традиции и технологии. По този начин се е създало едно общо наследство на Югоизточна и Югозападна Европа, включващо и балканските страни. Програмата SILVAD изследва и представя систематизирано това общо наследство, както и съвременни примери на изкуството и техниката на среброобработването с цел създаването на една годна за ползване база от примери и информация, която ще насърчи и ще помогне на бижутерите да се вдъхновяват и черпят идеи от общата европейска традиция.

Продължителността на програмата е една година, от 1 октомври 2004 до 30 септември 2005.
Връх на страницата