Произведението участниците Дейности Съкровище Връзка Библиография

Произведението: SILV - AD
Цели
Дейности и продукти
Резултати
Резултати

Видимите резултати на програмата обхващат:

Едно "съкровище" от техники и планове, съществуващи в трите участващи страни (Гърция, България, Испания), издадено в електронен вид (страница, CD - Rom ) на четири езика (английски, гръцки, испански, български), адресирано към художниците и техниците в среброобработването, към изследователите и дизайнерите.

Три изложби - в Янина, Варна и Мадрид, които да представят общите корени, както и идеите, които модерните бижутери черпят от традицията.
Издаване на каталог на изложбите на четирите споменати езика.
Издаване на образователна програма, която е предназначена за бижутерите с цел да ги улесни в творческото прилагане на традиционните планове в съвременния дизайн, при употреба на съвременни технологии.
Провеждане на семинари за бижутери в Янина, Варна и Мадрид.
Международна проява в Янина през септември 2005.
Създаване на страница на програмата, брошура и друг информационен материал.
Връх на страницата