Το έργο Εταίροι Δραστηριότητες Θησαυρός Επικοινωνία Βιβλιογραφία

Επισκόπηση της παραδοσιακής Αργυροχοΐας
 
Ελλάδα
Βουλγαρία
Ισπανία
 
Επισκόπηση της σύγχρονης δημιουργίας
 
Ελλάδα
Βουλγαρία
Ισπανία
 
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Συνέδριο
Επισκόπηση της παραδοσιακής Αργυροχοΐας

Παρουσιάζεται ιστορική επισκόπηση για την εξέλιξη της αργυροχοΐας στις συμμετέχουσες χώρες από τον μεσαίωνα έως τις αρχές του 20 ου αιώνα με σκοπό τον προσδιορισμοί των εξής στοιχείων:

Κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της αργυροχοΐας στις συμμετέχουσες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κοσμικών και εκκλησιαστικών αντικειμένων
Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό των αργυρών αντικειμένων
Μοτίβα που εμφανίζονται στα αντικείμενα

  επόμενη σελίδα >>
κορυφή σελίδας