Το έργο Εταίροι Δραστηριότητες Θησαυρός Επικοινωνία Βιβλιογραφία

Παρουσίαση Εταίρων
Αρμοδιότητες Εταίρων
Χάρτης
Παρουσίαση Εταίρων

Υπεύθυνος Φορέας

Η εταιρεία PRISMA - Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων με μακρά εμπειρία σε διεθνή προγράμματα με θέμα τον πολιτισμό, την κληρονομιά, τη λογοτεχνία, την εθνογραφία και την ερμηνεία τεχνών. Παράλληλα, η εταιρία έχει εξειδίκευση σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής ενσωμάτωσης καθώς και στην αξιολόγηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ιστοσελίδα: http://www.prismanet.gr
Επικοινωνία: Φούλη Παπαγεωργίου e-mail: foulipapageorgiou@prismanet.gr

Συνδιοργανωτές

Η 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι αυτόνομη διέυθυνση του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού με βάση τα Ιωάννινα στην Ηπειρο. Ευθύνη της είναι οι ανασκαφές, η επιτήρηση και συντήρηση Βυζαντινών αρχαιοτήτων στην περιφέρεια της Ηπείρου αλλά και σε μέρος της Περιφέρειας των Ιόνιων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας. Η Εφορεία επίσης διευθύνει το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων και διαθέτει μεγάλη έκθεση ασημικών προερχόμενα κατά κύριο λόγο από την μετά Βυζαντινή περίοδο.

Επικοινωνία: Φραγκίσκα Κεφαλλωνίτου, e-mail: protocol @8eba.culture.gr


Η Ακαδημία Βαλκανικού Πολιτισμού είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αναλαμβάνει:

Την προώθηση πολιτιστικής συνεργασίας στα Βαλκάνια

Την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προωθούν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό
Την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εθνικών και διεθνών οργανισμών που δείχνουν ενδιαφέρον για θέματα εκπαίδευσης, καλλών τεχνών, λογοτεχνίας και πολιτισμού γενικότερα.

Επικοινωνία: Kiril Liubomirov Topalov, e-mail: ktopalov@abv.bg


Η Consultaria Viridiana SL αποτελεί μέρος του Ομίλου Viridiana με μακρά εμπειρία στην διοίκηση επιχειρήσεων, σχεδιασμό προγραμμάτων, οργάνωση επιχειρηματικών και επαγγελματικών σωματείων, συνεργασία με σκοπό τις έρευνες και στην ανάπτυξη και καινοτομία πολιτιστικών, κοινωνικών και τεχνολογικών προγραμμάτων. Η Consultaria Viridiana SL διατηρεί στενές επαφές με την Κυβέρνηση, με την οποία έχει διαρκή συνεργασία για διάφορα προγράμματα. Το προσωπικό της εταιρίας αποτελείται από μόνιμα επιστημονικά στελέχη και εξωτερικούς συνεργάτες.
Επικοινωνία: Antonio Morlanes, e-mail: amorlanes@grupoviridiana.com
κορυφή σελίδας