Το έργο Εταίροι Δραστηριότητες Θησαυρός Επικοινωνία Βιβλιογραφία

Το πλαίσιο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Προϊόντα
Δραστηριότητες

Κάθε συμμετέχουσα χώρα (Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία) εκπονεί έρευνα για το ιστορικό πλαίσιο και την εξέλιξη της Αργυροχοΐας και συλλέγει τυπικά παραδείγματα αργυρών αντικειμένων που εκπροσωπούν μια ευρεία κλίμακα τεχνικών και σχεδίων.

Στή βάση των παραπάνω δημιουργείται μία τράπεζα δεδομένων ("θησαυρός") χαρακτηριστικών αντικειμένων και σχεδίων αργυροχοϊας από τον Μεσαίωνα εως σήμερα στις 3 συμμετέχουσες. Ο "θησαυρός" αυτός είναι διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας www.silverart.org και σε μορφή DVD.
Η έρευνα και η τράπεζα δεδομένων αξιοποιούνται για την κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος για αργυροχόους με σκοπό την εξοικείωση τους με την δημιουργική χρήση παραδοσιακών σχεδίων σε σύγχρονες εφαρμογές, με τη συνδρομή και νέων τεχνολογιών . Το εκπαιδευτικό υλικό διαδίδεται με τη μορφή σεμιναρίων για αργυροχόους στις 3 συμμετέχουσες χώρες και εκδίδεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
Οργανώνεται μία έκθεση σε κάθε συμμετέχουσα χώρα η οποία αναδεικνύει τις κοινές ρίζες της Ευρωπαικής Αργυροχοΐας και την έμπνευση που αντλούν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες του χώρου αυτού από την παράδοση. Οι εκθέσεις συνοδεύονται από έντυπο οδηγό.
Οργανώνεται διακρατική ημερίδα στα Ιωάννινα με στόχο την διάχυση και ανάλυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
κορυφή σελίδας