Το έργο Εταίροι Δραστηριότητες Θησαυρός Επικοινωνία Βιβλιογραφία

Το πλαίσιο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Προϊόντα
Το πλαίσιο

Η αργυροχοΐα είναι μέρος της κοινής Ευρωπαϊκής κληρονομιάς που είχε ήδη αναπτυχθεί από την αρχαιότητα και ευδοκίμησε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και σε μετέπειτα ιστορικές περιόδους έως και σήμερα. Σε πολλές περιπτώσεις, η τεχνική της αργυροχοΐας εξελίχθηκε σε τέχνη και παρήγαγε εντυπωσιακά δείγματα θρησκευτικών και κοσμικών έργων, όπως χρηστικά αντικείμενα, κοσμήματα, νομίσματα και όπλα. Τεχνικές και σχέδια ταξίδεψαν σε όλη την Ευρώπη και συνδυάσθηκαν με την εκάστοτε τοπική παράδοση και τεχνολογία. Αναπτύχθηκε έτσι μια κοινή κληρονομιά ανάμεσα στην νοτιοανατολική και στην νοτιοδυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των Βαλκανικών χωρών. Το πρόγραμμα SILV-AD εξετάζει και παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο αυτή την κοινή κληρονομιά, όπως επίσης και σύγχρονα δείγματα τέχνης και τεχνικής στην αργυροχοΐα, με σκοπό να ενθαρρύνει και να υποβοηθήσει τους αργυροχόους σε όλη την Ευρώπη να εμπνευστούν από την κοινή Ευρωπαϊκή παράδοση.

Το έργο έχει διάρκεια ένα χρόνο, από 1 Οκτωβρίου 2004 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005.
κορυφή σελίδας