Το έργο Εταίροι Δραστηριότητες Θησαυρός Επικοινωνία Βιβλιογραφία

Το πλαίσιο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Προϊόντα
Προϊόντα

Τα "προϊόντα" του προγράμματος περιλαμβάνουν:

Ένα "θησαυρό" τεχνικών και σχεδίων της αργυροχοιϊας προερχόμενα από τις 3 συμμετέχουσες χώρες, (Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία) δημοσιευμένα σε ηλεκτρονική μορφή (ιστοσελίδα, DVD ) σε τέσσερις γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Βουλγαρικά) που απευθύνονται σε καλλιτέχνες, τεχνίτες της αργυροχοιϊας, ερευνητές και σχεδιαστές..

Τρεις εκθέσεις στα Ιωάννινα, την Βάρνα και την Μαδρίτη, που παρουσιάζουν τις κοινές ρίζες της Ευρωπαικής Αργυροχοΐας και την έμπνευση που αντλούν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες του χώρου αυτού από την παράδοση.

Έκδοση οδηγού της έκθεσης στις τέσσερις προαναφερθείσες γλώσσες.

Εκδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε αργυροχόους (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) με σκοπό να τους εξοικειώσει με την δημιουργική χρήση παραδοσιακών σχεδίων σε σύγχρονες εφαρμογές χρησιμοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες

Διεξαγωγή τριών σεμιναρίων για τεχνίτες σε Ιωάννινα, Βάρνα και Μαδρίτη.

Διοργάνωση διακρατικής ημερίδας στα Ιωάννινα , τον Σεπτέμβριο του 2005.

Δημιουργία ιστοσελίδας του προγράμματος www.silverart.org , μπροσούρας και άλλου ενημερωτικού υλικού.

κορυφή σελίδας